Tilbage til listen

Nyhed oprettet 06-02-2018

I krydsfeltet mellem passion og cool cash

Viden om entreprenørskab og vækst er som regel noget, som oparbejdes gennem praktisk erfaring gennem årene. Men viden om emnet kan også tilegnes på andre måder – f.eks. gennem litteratur og forskning.

 

Som partner i Medstrøm kan SDU både byde ind med de praktiske erfaringer, men også med teoretisk viden og forskning på området.

 

Anne Gramtorp fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Kolding har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling med emnet: I krydsfeltet mellem passion og cool cash - Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse, hvor hun gennem interviews og undersøgelser af smv’er har fundet frem til forskellige måder, vækst og ledelse opfattes på, og hvad der motiverer en leder til hhv. vækst og ledelse.

 

Hun har udarbejdet tre typer af motivationsformer, som lederne bevæger sig indenfor: Den pragmatiske, den tilfredse og den passionerede motivationsform. Mens den pragmatiske leder fx motiveres af en øget indtjening som tegn på vækst, så motiveres den tilfredse af forbedrede interne kompetencer og den passionerede af at skabe værdi på samfundsplan. Anne Gramtorp understreger dog, at typerne er dynamiske, og at man gennem årene kan ændre sig fra fx at være pragmatisk til passioneret.

 

Anne Gramtorps forskning på området kan bl.a. give lederne en større selvforståelse, men den kan fx også bruges som et samtaleværktøj i en konsulentsamtale.

facebook instagram